Układ oddechowy
Zdrowie i Ty

Układ oddechowy

Układ oddechowy składa się z części przewodowej, czyli dróg oddechowych, oraz części, w której następuje wymiana gazowa, czyli powierzchni oddechowej. Stosunkowo niewielki odcinek dróg oddechowych znajduje się poza obszarem płuc, z tego w klatce piersiowej mieszczą się: część dystalna tchawicy i oskrzela główne. W samym płucu drogi oddechowe są bardzo misternie rozbudowane na skutek wielokrotnych podziałów widełkowatych oskrzeli. Tchawica rozwidla się niesymetrycznie. Oskrzele główne prawe jest szersze niż lewe i odchodzi, tworząc mniejszy kąt z osią długą tchawicy w porównaniu z oskrzelem lewym. Ciała obce łatwiej trafiają przeto do oskrzela głównego prawego, a płat dolny prawy jest najczęstszą siedzibą zachłystowego

zapalenia płuc. Oskrzela główne dzielą się na płatowe, te znów na oskrzela segmentowe. Oskrzela pierwszych czterech generacji podlegają wpływowi zmian ciśnienia w klatce piersiowej. W głębokim wydechu zmniejsza się ich światło. W przebiegu dalszych podziałów, których liczba sięga zwykle siedmiu generacji, kaliber oskrzeli stopniowo zmniejsza się. Średnica małych oskrzeli zmniejsza się do 1 mm. Łączna powierzchnia przekroju każdej kolejnej generacji wzrasta jednak wyraźnie. Łączna powierzchnia przekroju oskrzeli o średnicy 1 mm jest blisko ośmiokrotnie większa od powierzchni przekroju oskrzeli płatowych.

You may also like...