Początki homeopatii
Zdrowie i Ty

Początki homeopatii

Początki homeopatii

Na rynku farmaceutycznym oprócz standardowych lekarstw dostępnych bez recepty lub wydawanych na nią, pojawiły pewne specyfiki znane pod tajemniczą nazwą „homeopatia”. Czym są leki homeopatyczne i jak ich działanie wpływa na organizm ludzki? Czy są warte naszej uwagi i zainwestowanie w nie pieniędzy bądź – jak sądzą niektórzy – są największym oszustwem w historii medycyny? I dlaczego cieszą się taką popularnością zarówno pośród lekarzy, jak i samych pacjentów?

Weźmy pod uwagę najważniejszą kwestię dotyczącą leków homeopatycznych, jaką jest ich skład. Homeopatia bazuje przede wszystkim na naturalnych substancjach, m.in. z ekstraktów roślinnych, pochodzenia mineralnego czy zwierzęcego. I

to właśnie jest głównym atutem homeopatii, gdyż nie wiąże się ona z chemią, tak jak inne medykamenty. Natomiast naturalne składniki nie przynoszą żadnej szkody organizmowi i dzięki temu nie mają na niego negatywnego wpływu.

Twórcą homeopatii (gr. homois – podobny, pathos – cierpienie) był saksoński lekarz-farmaceutyk Samuel Friedrich Christan Hahnemann (1755-1843), który na własnej skórze wypróbowywał tzw. prawo podobieństwa, które „mówi, że substancja, która wywołuje u zdrowego człowieka pewne stany i objawy chorobowe, będzie leczyć chorego, wykazującego podobne stany i objawy”1. Działa ono na podstawie zasady „similia similibus curantur”, czyli „podobne leczy się podobnym”. Jednak Hahnemann nie jest pierwszym lekarzem, który mówił o tego typu sposobie terapii chorych. Przed nim wspominał o nim m.in. Hipokrates i Paracelsus.

Pierwszą publikacją Hahnemanna na temat homeopatii, która zainicjowała jej istnienie w świecie medycyny był esej „Doświadczenia odnoszące się do nowej zasady określenia mocy leczniczej leku” opublikowanej w niemieckim „Hufelands Journal” w 1796 roku. To w nim opisał swoje pierwsze doświadczenia z metodą homeopatyczną, na przykładzie działania kory chinowej, która używana była w leczeniu zimnicy. Wprowadził ją do swojego zdrowego organizmu w pokaźnej dawce, co spowodowało wystąpienie objawów przypominających malarię. Ponadto Hahnemann jest autorem popularnego w tamtym czasach Leksykonu Aptekarskiego wydanego w 4 tomach, które było wynikiem jego 20-letniej praktyki w Mohren-Apotheke w Dessau. Również opracował własne „Leczenie na podstawie doświadczenia” oraz czołowy „Organ racjonalnej wiedzy medycznej”, w którym zawarł koncepcję prawdopodobieństwa, na której bazuje cała nauka homeopatii. To właśnie w „Organonie medycyny” streścił swą teorię na temat prawa prawdopodobieństwa, według której „[…] w każdym poszczególnym przypadku chorobę można zniszczyć i usunąć w pewny sposób, dokładny, szybki i trwały jedynie przez podanie leku, który spowoduje to, że człowiek odczuje całość objawów najbardziej podobnych do objawów choroby, ale silniejszych od nich”2.

Jednakże to nie

jedyne eksperymenty Hahnemanna z zasadą podobieństwa, które dały podstawy homeopatii. Głównie sprawdzał działanie pojedynczych substancji leczniczych na sobie i krewnych, zważając na czystość lub rozcieńczenie ich dawek. Jakie były wyniki powyższych badań? Środki lecznicze bez rozcieńczania najczęściej mogły zaszkodzić chorym, ze względu na ich osłabiony organizm i/lub z przyczyn zbyt toksycznych właściwości substancji, a co za tym idzie – następowało zaostrzenie symptomów choroby i proces wyleczenia był spóźniony. Inaczej sprawa wyglądała z rozcieńczonymi substancjami leczniczymi za pomocą wody, alkoholu lub cukru mlekowego, które następnie poddawane były silnemu wstrząsaniu. Potencjonowanie, czyli dynamizacja środków sprawiała, iż ich działanie było nie tylko silniejsze, ale również bez niepożądanych efektów ubocznych.

Już same początki leczenia homeopatycznego wskazują, iż ma ono pozytywny wpływ na chorujący organizm ludzki. Podstawą dobrej homeopatii jest zatem właściwe rozcieńczanie naturalnych substancji leczniczych i podawanie ich choremu zgodnie z prawem prawdopodobieństwa.

You may also like...

1 Comment

Comments are closed.