Skip to content

Ślina owada pomocna w opracowaniu szczepionki na leiszmaniozę

Ślina kuczmanów, owadów przenoszących pierwotniaki wywołujące leiszmaniozę, może być wykorzystana do produkcji szczepionki zapobiegającej rozwojowi choroby.
Leiszmaniozy stanowią grupę spokrewnionych chorób tropikalnych wywoływanych przez pierwotniaki z rodzaju Leishmania. Są przenoszone na ludzi przez żywiące się krwią owady z rodzaju moskitów lub z rodzaju kuczmanów (tzw. muszki piaskowe). Leiszmaniozy często mają ciężki przebieg i nie leczone najczęściej kończą się śmiercią.

Różne gatunki czy szczepy pierwotniaków z rodzaju Leishmania mogą wywoływać różne formy choroby, które charakteryzują się różnymi objawami. Mogą to być owrzodzenia obejmujące krtań i jamę ustną (forma śluzówkowo-skórna), owrzodzenia skóry (leiszmaniozy skórne), czy też najbardziej niebezpieczne zakażenie narządów wewnętrznych (leiszmanioza

foto202829 7 Ślina owada pomocna w opracowaniu szczepionki na leiszmaniozę

trzewna). W formie trzewnej pierwotniak wnika do krwiobiegu i wywołuje gorączkę, powiększenie wątroby i śledziony, niedokrwistość i wyniszczenie organizmu.

Leiszmaniozy są poważnym problemem zdrowotnym w wielu krajach o klimacie tropikalnym i pustynnym. Obecnie około 12 mln osób na świecie, z czego większość z Południowej i Centralnej Ameryki, Afryki i krajów Środkowego Wschodu, cierpi na jedną z form leiszmaniozy. Jak dotąd nie udało się opracować szczepionki zapobiegającej rozwojowi tej choroby.

Naukowcy z National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) opracowali szczepionkę skierowaną przeciwko składnikowi śliny kuczmana, przenoszącego pierwotniaki z gatunku Leishmania major. Szczepionka okazała się skuteczna w hamowaniu rozwoju leiszmaniozy skórnej u myszy.

W opracowywaniu szczepionki badacze zastosowali nowe podejście. Stworzyli bowiem taką szczepionkę, która jest skierowana przeciwko ślinie kuczmana, będącego żywicielem pośrednim leiszmanii, a nie przeciwko samemu pierwotniakowi.

Dr Jose Ribeiro z NIAID spędził ponad 30 lat nad badaniem wpływu różnych składników śliny kleszczy i owadów żywiących się krwią na odpowiedź układu odpornościowego żywiciela. Udało mu się wykazać, że zwierzęta laboratoryjne, którym wstrzykiwano ślinę kuczmanów, często pozostają odporne na zakażenie leiszmaniami po ukąszeniu owada lub skutecznie walczą z infekcją.

Opierając się na tej obserwacji naukowcy z zespołu dr Ribeiro przeanalizowali skład śliny kuczmanów przenoszących pierwotniaki z gatunku Leishmania major, wywołujących tzw. leiszmaniozę skórną.

Udało im się wyizolować białko SP15, które wywoływało odpowiedź układu odporności na ślinę owada. W dalszej kolejności badacze zidentyfikowali gen kodujący to białko i wykorzystali jego DNA do stworzenia szczepionki, którą wstrzykiwali myszom.

Zaszczepione zwierzęta były następnie zakażane L. major zmieszanymi ze śliną kuczmana. Przebieg zakażenia u zaszczepionych zwierząt był znacznie łagodniejszy w porównaniu z myszami z grupy kontrolnej, tj. niezaszczepionymi.

Zaszczepione myszy miały znacznie mniejsze zmiany skórne i udało im się zwalczyć zakażenie po sześciu tygodniach. Myszy kontrolne miały duże owrzodzenia i nie udało im się zwalczyć infekcji.

Dokładniejsze badania wykazały też, że

foto202823 7 Ślina owada pomocna w opracowaniu szczepionki na leiszmaniozę

w odpowiedzi układu odpornościowego na infekcję biorą głównie udział limfocyty T.

Badacze sugerują, że szczepionka przeciwko ślinie owada może dlatego tak skutecznie chronić przed rozwojem poważnych objawów leiszmaniozy skórnej, że imituje odporność nabywaną w naturalny sposób. Często u ludzi ukąszonych przez kuczmana roznoszącego pierwotniaki nie rozwija się choroba. Być może zostali oni wcześniej ukąszeni przez owada niezakażonego przez pasożyty i w ten sposób rozwinęli naturalną odporność na infekcję.

Dr Ribeiro planuje przetestować swoją szczepionkę na psach, które stanowią naturalny rezerwuar pierwotniaków, oraz na małpach. Jego zespół rozpoczął już badania, które mają wykazać, jaki składnik śliny kuczmana może chronić ludzi przed rozwojem leiszmaniozy. Naukowcy mają też zamiar przebadać różne gatunki z rodzaju Leishmania i gatunki kuczmanów przenoszących pierwotniaki po to, by opracowywać szczepionki zapobiegające różnym formom leiszmaniozy.

“Ślina różnych gatunków moskitów, które przenoszą różne gatunki leiszmanii, ma unikatowy skład białkowy” – wyjaśnia dr Ribeiro. Jeśli szczepionka skierowana przeciwko ślinie okaże się skuteczna u ludzi, można będzie opracowywać różne jej warianty dla kuczmanów występujących w różnych regionach tropików.

Można będzie ponadto wykorzystać to podejście do opracowywania szczepionek zapobiegających rozwojowi innych chorób przenoszonych przez owady.

BADANIE POŁOŻNICZE

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Badanie położnicze jest badaniem lekarskim podmiotowym (wywiad lekarski) i przedmiotowym (oglądanie, obmacywanie, opukiwanie, osłuchiwanie). W badaniu podmiotowym lekarz uwzględnia specyficzny wywiad dotyczący ewentualnie przebytych ciąż jak również dotyczący obecnej ciąży. Badanie przedmiotowe wewnętrzne, tj. badanie ginekologiczne przez pochwę (per vaginam), jest wzbogacone o te elementy położnicze, które w zależności od wieku ciąży istotne są dla oceny przebiegu ciąży i rozwoju płodu.
CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Badanie położnicze umożliwia rozpoznanie wielu patologii związanych z rozwojem ciąży, a w początkowym stadium porodu służy rozpoznaniu, czy rzeczywiście rozpoczął się poród i pozwala prognozować jego przebieg.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

 • Badanie kontrolne w czasie

  foto202828 6 BADANIE POŁOŻNICZE

  ciąży. Wykonywane jest w czasie każdej planowej wizyty u lekarza ginekologa, czyli przeciętnie raz na miesiąc. Wskazaniem do częstszych badań w ciąży są wszystkie stany budzące niepokój kobiety ciężarnej (np. słabsze odczuwanie ruchów płodu, plamienie z dróg rodnych).

  • Badanie w przebiegu porodu. Wykonywane jest w różnych odstępach czasu, a częstość badań uwarunkowana jest przebiegiem porodu.

Badanie może być wykonane bez zlecenia lekarza

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

Nie ma specjalnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań.
OPIS BADANIA
Badanie przedmiotowe obejmuje badanie zewnętrzne i badanie wewnętrzne przez pochwę. W badaniu zewnętrznym do oceny ciężarnej macicy i płodu badający układa ręce na brzuchu badanej w ściśle zdefiniowany sposób – zgodnie z tzw. chwytami Leopolda .
Pierwszym chwytem Leopolda badający określa wysokość dna macicy oraz jaka część płodu znajduje się w jej dnie. Drugim chwytem Leopolda ocenia ustawienie płodu, a więc określa po której stronie znajduje się grzbiet płodu, a po której części drobne (rączki, nóżki). Trzeci i czwarty chwyt Leopolda pozwala badającemu ustalić, co jest częścią przodującą; czwarty chwyt dokładniej precyzuje jak głęboko w miednicy znajduje się główka płodu. W badaniu położniczym zewnętrznym stosuje się także piąty chwyt zwany dodatkowym lub chwytem Zangemeistera. Służy on wyjaśnieniu, czy można podejrzewać niewspółmierność porodową (czy wielkość główki pozostaje w dysproporcji do wielkości tkanek kostnych kanału rodnego). Szósty chwyt dodatkowy służy ustaleniu stopnia przygięcia główki płodu poprzez ustalenie przebiegu bruzdy szyjnej płodu. Badający w tym chwycie układa palce rąk nad spojeniem łonowym prostopadle do powłok brzusznych rodzącej. Badanie zewnętrzne informuje także o spoczynkowym napięciu mięśnia macicy. Ma to duże znaczenie w ocenie zagrożenia porodem przedwczesnym.
Badanie wewnętrzne, zwykle przez pochwę, odbywa się zawsze przy użyciu sterylnych narzędzi i rękawiczek. W czasie badania na łóżku porodowym pośladki kobiety ciężarnej spoczywają na basenie, a badanie jest poprzedzone umyciem sromu i okolicy

foto202822 8 BADANIE POŁOŻNICZE

krocza. Badanie ma na celu ustalenie długości, konsystencji, kierunku przebiegu osi szyjki macicy, a także ewentualnego rozwarcia ujścia zewnętrznego i wewnętrznego szyjki. Daje także istotne informacje o części przodującej, szczególnie ważne przy prognozie przebiegu porodu. Ważnym elementem badania położniczego jest wysłuchanie akcji serca płodu słuchawką położniczą lub ultradźwiękowym detektorem tętna.

O wyniku badania położniczego lekarz badający informuje pacjentkę ustnie.
CZAS
Badanie położnicze przedmiotowe trwa kilka minut
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
W czasie badania

Wszelkie informacje istotne dla wywiadu lekarskiego.

Wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból) podczas badania przedmiotowego.

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
Nie ma specjalnych zaleceń.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
Brak powikłań.

Badanie może być powtarzane wielokrotnie.

Nowa metoda pozwoli uzyskiwać plemniki w laboratorium

Komórki, które dają początek plemnikom, udało się wyhodować w laboratorium badaczom z USA. Zwiększa to znacznie możliwości badań nad procesami rozwoju plemników i nad przyczynami bezpłodności i raka jąder.

Noworodki męskie ssaków rodzą się z pewną określoną pulą komórek prekursorowych dla plemników. Komórki te są zlokalizowane w jądrach i zatrzymują się w stadium spermatogoniów aż do okresu dojrzewania młodego samca.

Wówczas spermatogonia zaczynają się dzielić. Część nowych komórek służy do odnowy ich puli, a część przechodzi procesy dojrzewania i przemiany w plemniki. Ten proces nosi nazwę spermatogenezy.

Jak dotąd uzyskiwanie w laboratorium dojrzałych plemników z ich komórek prekursorowych (spermatogoniów) hodowanych w laboratorium było

foto202827 8 Nowa metoda pozwoli uzyskiwać plemniki w laboratorium

bardzo trudne. Nie udało się bowiem stworzyć takich warunków hodowli, które pozwoliłyby na dłuższe utrzymywanie spermatogoniów przy życiu.

Naukowcy z Georgetown University Medical Center pod kierunkiem dr Li-Xin Fenga wyhodowali w laboratorium linię mysich spermatogoniów, które mogą dać początek plemnikom.

Komórki zostały wyizolowane z 6-dniowych mysich noworodków, które były zmienione genetycznie tak, żeby zachować aktywność enzymu telomerazy nawet w spermatogoniach dorosłych zwierząt. Telomeraza, która odbudowuje zakończenia chromosomów, pozwala zachować młodość stale dzielącym się komórkom. W młodych spermatogoniach enzym ma dużą aktywność, która z czasem zanika.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich pożywek, które zawierały czynniki wzrostu, udało się uzyskać takie komórki, które w laboratorium mogą dzielić się nieskończoną ilość razy bez oznak starzenia (są “nieśmiertelne”) i wykazują cechy dorosłych spermatogoniów, tzn. przechodzą kolejne podziały i stadia dojrzewania aż do powstania dorosłych plemników.

Pobudzanie spermatogoniów różnymi czynnikami wzrostu doprowadziło do powstania spermatyd, czyli ostatniego stadium przemiany spermatogoniów w plemniki. Co ważne, udało się je uzyskać pomocy tzw. komórek podporowych, które odżywiają komórki płciowe i normalnie są niezbędne w procesie dojrzewania plemników.

Spermatydy mają, tak jak plemniki, pojedynczą liczbę chromosomów. Badacze nie obserwowali wprawdzie powstawania wici charakterystycznej dla plemników, ale wierzą, że w toku dalszych doświadczeń będzie to możliwe.

Według autorów, wprawdzie uzyskana przez nich linia komórek pochodzi od myszy, otwiera ona jednak nowe możliwości badawcze nad procesami dojrzewania plemników u ssaków, także u ludzi.

Nowa linia spermatogoniów stwarza szansę lepszego poznania mechanizmów rozwoju bezpłodności o podłożu genetycznym albo z powodu działania leków oraz poznania przyczyn rozwoju nasieniaka, tj. raka jąder, który wywodzi się z komórek dających plemniki.

Badacze wierzą też, że dzięki tym komórkom można będzie uzyskiwać duże ilości plemników w warunkach laboratoryjnych. Pomogą one też przyspieszyć prace nad terapią genową prowadzoną na komórkach płciowych.

Miałaby ona polegać na wprowadzaniu prawidłowych genów do plemników i komórek jajowych pobieranych od osób, które są

foto202821 7 Nowa metoda pozwoli uzyskiwać plemniki w laboratorium

“nosicielami” wadliwych genów, związanych na przykład z rozwojem mukowiscydozy czy hemofilii. Zmienione genetycznie komórki będą następnie wprowadzane z powrotem do jąder dawcy, dzięki czemu będzie on miał szansę na uzyskanie zdrowego potomstwa.

Jak podkreślają badacze, “potencjalne zastosowanie tego rodzaju terapii u ludzi jest jednak kwestią dalekiej przyszłości”.

Nowa szczepionka opóźniającą efekty choroby Alzheimera

Wykorzystując genetycznie zmienioną mysz naukowcy wykazali skuteczność nowej szczepionki, która opóźnia objawy otępienia związane z chorobą Azheimera.

Naukowcy brytyjscy z Uniwersytetu w Edynburgu (W. Brytania) kierowani przez Richarda Morrisa dzięki specjalnym testom ustalili, że u myszy odkładającej w komórkach swego mózgu białko beta-amyloidu rzeczywiście rozwijają się objawy choroby Alzheimera. Wykorzystali testy pamięci polegające na zmuszeniu myszy do zapamiętania miejsca, gdzie w basenie ukryta jest platforma, na którą może się wspiąć wrzucone do wody zwierzątko.

Funkcjonują bowiem dwie konkurencyjne hipotezy rozwoju objawów choroby Alzheimera. Jedna z nich, zwana teorią beta-amyloidu głosi, że związana z tym schorzeniem demencja jest wynikiem nieprawidłowej akumulacji białka zwanego

foto202826 7 Nowa szczepionka opóźniającą efekty choroby Alzheimera

beta-amyloidem na zewnątrz komórek nerwowych. W wyniku gromadzenia się złogów beta- amyloidu komórki nerwowe mózgu ulegają zniszczeniu, co ostatecznie prowadzi do znacznego obniżenia zdolności intelektualnych (pamięć, uczenie się), a wreszcie do całkowitej demencji u ofiar tej choroby wieku późnego.

Druga hipoteza przypisuje znaczniejszą rolę w rozwoju choroby Alzheimera białku zwanemu tau. Jeśli prawdziwa jest pierwsza z hipotez, powstrzymanie procesu odkładania się beta-amyloidu powinno hamować rozwój choroby. Jeśli zaś prawda tkwi w drugiej z teorii, jakiekolwiek działania skierowane przeciw beta-amyloidowi nie powinny mieć wpływu na patologię Alzheimera, zwłaszcza zaś na objawy osłabienia zdolności intelektualnych.

Mysi model choroby Alzheimera wykorzystany w opisanych na łamach “Nature” badaniach odkładał w mózgu beta-amyloid. Nie było jednak jasne, czy mysz, która odkłada w swym mózgu ludzki beta-amyloid wykazuje także objawy otępienia. Grupie Morrisa udało się zbadać sprawność pamięci myszy, w których mózgach odkładało się coraz więcej beta-amyloidowych płytek starczych. Okazało się, że u myszy tych rzeczywiście rozwijają się objawy otępienia.

Naukowcom z University of Toronto (Kanada) oraz, niezależnie od nich, grupie badawczej z University of South Florida w Tampa (USA) udało się wykazać, że wcześniejsze zaszczepienie myszy białkiem beta-amyloidu opóźnia pojawianie objawów otępienia u modelowych myszy. Nim kanadyjska grupa pod kierunkiem Petera St George- Hyslopa i Amerykanie kierowani przez Dave”a Morgana podjęli swe badania, wiedziano, że tego typu szczepienie spowalnia lub całkowicie uniemożliwia formowanie się płytek starczych w mózgach genetycznie zmienionych myszy.

Szczepienie beta-amyloidem uczy układ immunologiczny rozpoznawać to białko jako obce. Układ odpornościowy uczy się zatem reagować na nie jak na wroga. Choć beta-amyloid powstaje w organizmie człowieka, to pojawia się jedynie w trakcie rozwoju choroby Alzheimera. W zdrowym mózgu komórki produkują tzw. alfa-amyloid. Nieprawidłowa obróbka tego niezbędnego składnika komórek nerwowych prowadzi właśnie do powstawania jago formy beta, która ma tendencję do odkładania się w formie płytki starczej.

Oczywiście

foto202820 8 Nowa szczepionka opóźniającą efekty choroby Alzheimera

od szczepionki skutecznej w zapobieganiu rozwojowi choroby na mysim modelu, do szczepionki skutecznej w leczeniu Alzheimera u ludzi jeszcze daleka droga. Nowe badania nad chorobą Alzheimera prowadzone w trzech niezależnych laboratoriach “dają jednak podstawy do optymizmu”, jak komentuje na łamach “Nature” Paul Chapman z Cardiff School of Biosciences (W. Brytania). (PAP) mak/ pav/ kks/

 

Warszawa (PAP) – Badania nad klonowaniem prowadzone są od początku XX wieku. Oto historia badań:

 

– 1938 rok – w książce “Embyonic Development and Induction” Hans Spemann proponuje “fantastyczne doświadczenie” – przeniesienie jąder komórkowych z różnych komórek do komórki jajowej, której własne jądro zostało uprzednio usunięte i obserwowanie, co się z tego rozwinie. Pierwszy taki eksperyment – czyli tzw. transfer jądrowy – przeprowadzono 14 lat później.

– 1952 – Robert Brigges i Thomas King ogłaszają, że udało im się wyhodować normalną żabę, przenosząc jądra z komórek pobranych z jelita kijanki (żabiego zarodka) do jaj, które zostały pozbawione własnego jądra.

– 1963 rok – J. B. S. Haldane używa po raz pierwszy terminu “klonowanie” (pochodzącego od greckiego terminu klon czyli “gałązka”) w przemówieniu pt. “Biological Possibilities for the Human Species of the next Ten Thousand Years” (“Biologiczne możliwości gatunku ludzkiego w perspektywie następnych 10 tysięcy lat”).

– 1981 – Karl Illmensee i Peter Hoppe ogłaszają, ze sklonowali trzy myszy przez transfer jądrowy. Nikomu nie udaje się powtórzyć ich eksperymentu.

– 1986 – Willadsen klonuje owcę z komórki zarodka owczego przy użyciu transferu jądrowego.

1995 – Ian Wilmut i Keight Cambell z Instytutu Roslin

foto202822 7 Nowa szczepionka opóźniającą efekty choroby Alzheimera

w Roslin (Szkocja) ogłaszają, że udało im się “stworzyć” owce Megan i Morag – pierwsze zwierzęta sklonowane ze zróżnicowanych już, ale jeszcze zarodkowych komórek.

– 5 lipca 1996 – W Roslin urodziła się Dolly – pierwsza owca sklonowana w pełni ze zróżnicowanej komórki pobranej z dorosłego organizmu, jednak nie drogą transferu jądrowego, a fuzji dwóch komórek – pozbawionej uprzednio własnego jądra komórki jajowej z komórką wymienia owcy.

– lipiec 1997 – Także w Roslin Institute urodziła się Polly – owca sklonowana z komórek zarodkowych z wstawionym dodatkowym genem, kierującym produkcją białka – leku dla chorych na hemofilię.

– Styczeń 1998 – Richard Seed, biznesmen i ekscentryczny naukowiec z USA, ogłosił, że w ciągu półtora roku zamierza sklonować człowieka.

– 20 stycznia 1998 – Pierwszy raz pokazano George””a i Charliego – transgeniczne byczki sklonowane przez naukowców z Uniwersytetu Massachusetts (USA).

– 16 luty 1998 – W PPL Therapeutics (firmie współpracującej z Wilmutem) przyszedł na świat cielak sklonowany tą samą metodą co owca Dolly.

– czerwiec 1998 – Teruhiko Wakayama z Uniwersity of Hawaii w Honolulu ogłasza, że udało mu się sklonować myszy z komórek pobranych z ogonków myszy dorosłych, uzyskać klony tych klonów, a wszystko to metodą transferu jądra.

– grudzień 1998 – naukowcom południowokoreańskim udało się po raz pierwszy uzyskać kilkukomórkowy zarodek ludzki, który był wynikiem próby klonowania bezpłodnej kobiety, jednak eksperyment przerwano nie dopuszczając do narodzin prawdopodobnie pierwszego na świecie klonu ludzkiego.

– kwiecień 1999 – podano informację, że udało się zmodyfikować genetycznie komórkę, z której po sklonowaniu uzyskano zwierzę, produkujące mleko zawierające ludzkie białko (uniwersytety: Tufts i stanu Luizjana).

– kwiecień 1999 – Owca Dolly po raz drugi została matką (pierwszy raz – wiosną 1998 roku).

– styczeń 2000 – Japońscy uczeni ogłosili, że sklonowali byka, wykorzystując w tym celu komórkę pobraną z klonu. Jest to pierwszy przypadek klonu, który powstał ze sklonowanego dużego ssaka.

– styczeń 2000 – W Ośrodku Badań nad Organizmami Transgenicznymi w Szanghaju uzyskano zarodek ludzki w najwcześniejszym stadium rozwoju, sklonowany z komórki ciała z płodu.

– kwiecień 2000 – naukowcom w Massachusset udało się sklonować 6 cieląt z 45-dniowego zarodka. Sukcesem eksperymentu jest fakt, że zakończenia chromosomów sklonowanych cieląt – telomery – nie skróciły się i klon nie jest “biologicznie stary”. W 1998 r. stwierdzono, że chromosomy owcy Dolly mają telomery krótsze niż normalnie – biologicznie była ona stara już w momencie przyjścia na świat – miała 8 lat, tyle co jej “matka”.

– koniec czerwca 2000 – Szkoccy naukowcy ze firmy PPL Therapeutics wytworzyli pierwsze klony owiec, których geny zostały selektywnie zmodyfikowane. Jest to pierwszy w świecie przypadek udanego połączenia dwu technik: klonowania i genetycznej modyfikacji zróżnicowanych już komórek pobranych z organizmu dorosłego dużego ssaka. 

Domowe sposoby na pryszcze

Bolączką każdego młodego oraz niekiedy starszego człowieka, niezależnie od tego czy jest nim kobieta czy też mężczyzna, są pryszcze nazywane popularnie trądzikiem.

Osoby posiadające szczególnie wrażliwą cerę narażone są na regularne występowanie trądziku, który może zmniejszać ich poczucie własnej wartości oraz osłabiać pewność siebie. Dziś właśnie w sposób szczególny chcemy dotrzeć do tych z Was, którym niezbędna będzie wiedza na temat tego jak wyleczyć trądzik. Dowiesz się tu nie tylko co jest najlepsze na trądzik, ale też zrozumiesz, że chorobę tę wyleczyć możesz stosując naturalne preparaty wspomagające oczyszczanie cery. Skorzystaj z nich, a już ciągu trzech miesięcy sprawisz, że

foto202814 7 Domowe sposoby na pryszcze

Twoja cera gładka będzie jak u niemowlaka. Warto spróbować!

Leczenie trądziku w domu

Pragnąc przedstawić Wam nasze pomysły na leczenie trądziku zaznaczyć chcemy, iż w tym artykule znajdziecie tylko naturalne metody i domowe sposoby na pryszcze. Korzystając często z przepisów naszych babć można zdziałać bardzo wiele, wierzymy również, że te stare babcie rady przydatne będą również w Waszym przypadku. Dlatego też prezentujemy nie jedną, ale kilka domowych sposobów na trądzik.

Usuwanie pryszczy truskawkami

Jedną z ciekawszych, a zarazem bardziej zdumiewających metod jest leczenie trądziku poprzez okłady z truskawek. Te tak bardzo lubiane przez nas owoce posiadają w sobie wiele witamin, które nie tylko pozytywnie wpływają na nasz organizm, ale też mogą pomóc w leczeniu naszej cery. Dlatego też jeśli chcesz spróbować pokonać pryszcze, to już dziś zafunduj sobie maseczkę z truskawek. Po niej Twoja cera powinna być gładka, delikatna i jaśniejsza, a także pozbawiona trądziku.

Leczenie trądziku czosnkiem

Kolejny z domowych sposobów na pryszcze jest wykorzystanie wspaniałego warzywa, które zesłał nam Pan Bóg, jakim jest czosnek. Czosnek posiadając właściwości antybiotyczne nazywany jest nawet naturalnym antybiotykiem. Wiedz więc, że czosnkiem wyleczyć możesz pryszcze, przygotowując z niego wyciśniętą papkę, którą na chorych miejscach położyć powinno się na kilkanaście minut. Ważne aby unikać przy tym oczu. Rozmieszczając czosnek na swojej twarzy bardzo ostrożnie skutecznie możesz wyleczyć się z trądziku!

Magiczny cynamon na trądzik

Innym specyficznym naturalnym produktem, który wykorzystać możesz w celu wyleczenia trądziku jest cynamon. Usuwanie pryszczy tym naturalnym składnikiem skuteczne jest w dwóch metodach.

Pierwsza domowa metoda na pryszcze wykorzystująca właściwości cynamonu polega na zmieszaniu go w równych proporcjach z sokiem z cytryny. Mieszanka ta po nałożeniu na skórę działa kojąco i zwalcza trądzik!

Drugi sposób leczenia pryszczy w domu z użyciem cynamonu polega na zmieszaniu go z miodem. Taka lepka i ciekawie prezentująca się mieszanka powinna być nakładana na

foto20288 8 Domowe sposoby na pryszcze

twarz chorego każdego dnia rano zaraz po porannej toalecie. Według doświadczenia wynika, iż już po 3 tygodniach tego typu kuracji cera pięknieje i znikają z niej pryszcze.

Drożdże na pryszcze

Kolejnym już sprawdzonym sposobem walki z pryszczami jest przygotowanie maseczki z naturalnych drożdży piwowarskich. Posiadają one w sobie wielką grupę witaminy B, która odżywia skórę i ma bardzo dobre działania przeciwtrądzikowe. Kurację tę należy kilkukrotnie powtórzyć pamiętając o tym, aby maseczkę na twarzy trzymać do dwudziestu minut.

Białko jajka na pryszcze

Każdy z nas często spożywa jaja kurze nie wiedząc nawet o tym jak wiele jest w nich witamin mogących ulżyć nam w walce z trądzikiem. Skutecznie przeprowadzona terapia leczenia trądziku jajami kurzymi polega na ubiciu białka, zmieszaniu go z sokiem z cytryny i położeniu tej mieszanki na twarzy na około dziesięć minut. Moc witamin znajdujących się w tych składnikach szybko powinna zwalczyć trądzik z czego na pewno bardzo się ucieszysz!

Kefir na pryszcze

Kolejną i niestety ostatnią opisywaną już przez nas metodą jest wykorzystanie kefiru. Kefir na pryszcze działa bardzo dobrze, przez to, że znajdują się w nim takie witaminy jak witamina B2, B2 czy też inne z grupy D. Jak wiecie kefir stosuje się np. przy poparzeniach słonecznych, kiedy to kojąco on działa na podrażnioną skórę. Musisz wiedzieć, że kefir pomoże Ci również w walce z pryszczami. Wystarczy robić sobie regularnie okłady z kefiru, a pryszcze szybko powinny zniknąć!

Chcemy powiedzieć Wam na koniec, iż wszystkie z opisywanych powyżej sposobów wykorzystać możesz w leczeniu

foto202810 7 Domowe sposoby na pryszcze

pryszczy nie tylko na twarzy, ale też na szyi, plecach czy też nogach. Jeśli więc masz trądzik na jakimkolwiek fragmencie swojego ciała, to skorzystaj z opisanych przez nas metod leczenia trądziku. Zapewniamy, że któraś z nich Ci pomoże, a jeśli trudno jest Ci ją zastosować w pojedynkę, to poproś kogoś bliskiego. Na pewno chętnie Ci pomoże i nałoży na chorą skórę przygotowaną przez Ciebie maseczkę na trądzik.

JAK WALCZYĆ Z GRZYBICĄ PAZNOKCI

Grupy ryzyka

Wszyscy, którzy przebywają w ciepłych, wilgotnych i ciemnych pomieszczeniach, a także ci, którzy korzystają z “publicznych” saun, z zakładowych wspólnych pryszniców, odwiedzają baseny i ośrodki sportowe, pracownicy kopalń, hut, pralni oraz murarze, policjanci i żołnierze … czyli wszyscy, którzy w czasie pracy lub uprawiania wybranej dyscypliny sportowej silnie się pocą, mają kontakt z wolnostojącą wodą (np. korzystają z ogólnodostępnego prysznica), jak również ci, którzy chodzą bosymi nogami po dywanach hotelowych, noszą ciężkie sznurowane, opinające kostkę buty. Grzybicą można się też zarazić od kogoś kto jest zarażony np. w sklepie obuwniczym przymierzając zakażone obuwie a nawet we własnym domu gdy

foto202889 1 JAK WALCZYĆ Z GRZYBICĄ PAZNOKCI

ktoś z domowników cierpi na tę chorobę i użytkuje wspólną wannę, ręczniki.
Najbardziej podatne na zarażenie grzybicą są osoby:

 • z zaburzeniami układu odpornościowego,
 • z zaburzeniami krążenia,
 • z zaburzeniami hormonalnymi,
 • z zaburzeniami żołądkowo jelitowymi,
 • z chorobami, które wymagają podawania sterydów lub cytostatyków,
 • chorzy na cukrzycę,
 • pacjenci osłabieni po przebytych poważnych schorzeniach,
 • pacjenci z niedokrwistością,
 • osoby otyłe.

Czy grzybica jest związana z brudem ?

Nie. Wbrew pozorom, grzybica nie jest wynikiem braku higieny. Wprost przeciwnie – zbyt częste stosowanie mydła o nieodpowiednim, zasadowym pH, długotrwałe moczenie nóg w roztworach takiego mydła może osłabiać naturalne bariery ochronne skóry przed inwazją grzybów. Trzeba więc dbać o higienę, myć się starannie ale przesadnie nie moczyć długo nóg a po umyciu dokładnie osuszać skórę między palcami stóp. Wyjałowiona skóra, pozbawiona “naturalnych” bakterii jest bardziej podatna na zakażenia zarodnikami. Tam gdzie są bakterie “współżyjące” z człowiekiem tam nie ma grzybów chorobotwórczych.

Co mówi statystyka?

Statystyki alarmują: co piąty Polak choruje na grzybicę paznokci. Nie zdajemy sobie sprawy, że zmieniony wygląd paznokci jest już poważnym problemem medycznym. Grzybica jest zaraźliwa a nie leczona atakuje całe rodziny i może przyczyniać się do powstawania innych chorób np. na tle alergicznym.
W latach 1997-98 miało miejsce największe ogólnoeuropejskie badanie schorzeń stóp tzw. Projekt Achilles. Uczestniczyło w nim 20 krajów: w tym również Polska. Dermatolodzy przebadali w sumie ok. 40 tys. mieszkańców naszego kraju . Okazało się, że najczęstszym schorzeniem stóp Polaków jest właśnie grzybica. Grzybicę międzypalcową stwierdzono u 42 % badanych co świadczy o tym, że co drugi pacjent zgłaszający się do dermatologa na nią cierpi, zaś co piąty Polak (21%) ma grzybicę paznokci.
Autorzy Projektu Achilles określili grzybicę stóp jako chorobę cywilizacyjną, między innymi jest to efekt trybu życia, noszenia nawet latem w pracy ciężkich, nieprzewiewnych butów.
W Europie gabinety dermatologiczne odwiedza aż 38,1% chorych.

Jak rozpoznać grzybicę

foto202889 2 JAK WALCZYĆ Z GRZYBICĄ PAZNOKCI

?

Grzybica

międzypalcowa stóp jest chorobą najczęściej poprzedzającą rozwój grzybicy paznokci. Zaatakowany grzybicą naskórek staje się pomarszczony i wilgotny .W tych miejscach tworzą się pęcherzyki i podłużne rowki . Zmiany łuszczą się, rozszerzają i zaogniają, może zacząć wypływać z nich ropa.
Z czasem, nieleczona grzybica atakuje paznokcie stóp (dotyczyć to może także i rąk). Zaczyna się od przebarwienia bocznej części płytki paznokcia na mętny biały , żółty lub czarny kolor. Następnie płytka zaczyna grubieć i unosić się, a zmiana zabarwienia zaczyna powoli obejmować cały paznokieć, który boli przy najmniejszym ucisku. Dochodzi do sytuacji, kiedy trudno jest chodzić, bo nawet najwygodniejsze buty urażają chore palce, trudno wykonywać najprostsze prace domowe czy biurowe.

Jak leczyć grzybicę paznokci ?

Przede wszystkim trzeba odwiedzić gabinet dermatologa i to nawet wówczas, kiedy zmiany na skórze wydają się bagatelne. Nie leczenie grzybicy powoduje bardzo przykre dla codziennego życia dolegliwości i co gorsze, choroba może “przenieść się” na całą rodzinę.
Grzybica paznokci (GP) w przekonaniu wielu pacjentów i niestety lekarzy pozostaje w dalszym ciągu chorobą nieuleczalną. Fakt ten wynika częściowo z nieznajomości zasad prowadzenia terapii dostępnymi na rynku lekami przeciwgrzybiczymi, a także braku współpracy ze strony pacjentów. Leczenie GP tradycyjnymi lekami: gryzeofulwiną i ketokonazolu trwało bardzo długo, wiązało się często z niepożądanym działaniem leku i zwykle było nieskuteczne.
Obecnie stosowane są trzy rodzaje terapii GP: leczenie ogólne, leczenie miejscowe i chirurgiczne usuwanie zajętych płytek. Kojarzenie tych metod może niekiedy skrócić czas terapii. O wyborze metody leczenia decyduje stan zdrowia pacjenta, jego wiek

foto202890 JAK WALCZYĆ Z GRZYBICĄ PAZNOKCI

i postać kliniczna choroby. Metoda chirurgiczna jest stosowana bardzo rzadko, szczególnie w przypadkach dolegliwości bólowych towarzyszących GP.

Leczenie ogólne

Przed rozpoczęciem leczenia należy zapoznać się z wynikiem badania mikologicznego. Wprowadzenie terbinafiny oraz itrakonazolu stało się poważnym osiągnięciem w terapii GP. Terbinafina (LAMISIL) jest lekiem stosowanym w infekcjach wywołanych przez dermatofity. Jednak w infekcjach wywoływanaych przez Candida albicans i pleśnie chorobotwórcze jest mniej skuteczna. Terbinafinę stosuje się w terapii ciągłej, codziennie przez okres 6 tygodni lub dłużej, niekiedy do 6 miesięcy. Itrakonazol (ORUNGAL) charakteryzuje się znacznie szerszym spektrum przeciwgrzybiczym. Itrakonazol w dawce 400 mg dziennie przez okres jednego tygodnia może być stosowany w tzw. “leczeniu pulsowym”. Terapia pulsowa polega na wybiórczym gromadzeniu się leku w płytce paznokcia w taki sposób i w takim stężeniu, że nie ma potrzeby przyjmowania go częściej niż przez tydzień raz w miesiącu. Cała kuracja polega na stosowaniu od 2 do 3 pulsów tygodniowych (1 puls raz w miesiącu), czyli 3 tygodniach leczenia. Po zakończeniu terapii pulsowej paznokcie mogą jednak jeszcze wyglądać na chore. Nie należy się tym niepokoić ponieważ rosną one powoli i całkowicie nowa płytka pojawi się dopiero po 6 do 9 miesięcy od zakończenia przyjmowania leku. Ze względu na krótki czas leczenia, skuteczność i łatwość stosowania, terapia pulsowa z zastosowaniem itrakonazolu jest szczególnie chętnie stosowana przez pacjentów.

Leczenie miejscowe

 

Wartość leków do stosowania miejscowego w GP jest ograniczona. Nabiera ona znaczenia gdy nie mogą być stosowane leki ogólne. Uzyskanie dobrych wyników terapeutycznych możliwe jest w przypadkach GP nie zajmującej macierzy paznokcia. Obecnie do leczenia grzybicy paznokci stosować można 8% cyklopiroks (BATRAFEN) lub 5% amorolfinę (LOCERYL) w formie lakierów do paznokci, a także 1% bifonazol w 40% kremie mocznikowym (MYCOSPOR-Onychoset). Rozwój metod leczenia miejscowego wiąże się z ich bezpieczeństwem i niską ceną w porównaniu do kosztów leczenia ogólnego. Leczenie miejscowe jest często uzupełnieniem terapii ogólnej.

Profilaktyka

 

Edukacja pacjentów stanowi ważny element prawidłowej terapii grzybic. Należy pamiętać o podstawowych zasadach profilaktyki i dezynfekcji obuwia. Konieczne jest:

 • krótkie obcinanie paznokci,
 • noszenie wygodnego i przewiewnego obuwia,
 • a także bawełnianych lub wełnianych skarpet.

W celu zapobiegania infekcjom należy: unikać chodzenia boso w miejscach, w których stężenie zarodników grzybów chorobotwórczych jest szczególnie wysokie jak np. publiczne kąpieliska, przebieralnie, hotele, sanatoria, domy studenckie, koszary i inne miejsca użyteczności publicznej. Osoby korzystające z pływalni i wspólnych urządzeń kąpielowych powinny używać odpowiedniego obuwia ochronnego (popularne klapki, japonki, itp.), a po dokładnym wysuszeniu stóp po kąpieli profilaktycznie stosować pudry i kremy przeciwgrzybicze (np.Fresh Fingers).

Kelp – Listownica cukrowa

Listownica cukrowa (Laminaria saccharina – kapusta morska) glon z klasy brunatnie, zawiera dużą ilość związków jodu, różnych witamin, mikroelementów, niezastępowalnych aminokwasów i innych biologicznie aktywnych substancji.

Swoje dobroczynne działanie listownica zawdzięcza obecności organicznych związków jodu w jej składzie chemicznym. Możliwości tego glonu są ogromne. Podobnie jak większość morskich roślin gromadzi w sobie różnorodne makro- i mikroelementy, występujące w morskim środowisku, pobierając z wody morskiej niezbędne do życia substancje odżywcze i przekształcając je w biologicznie aktywne związki działające dobroczynnie na organizm człowieka.

Jod poprawia przyswajanie białka, fosforu, wapnia i żelaza, aktywizuje działanie szeregu enzymów. Pod wpływem jodu zmniejsza się lepkość krwi, obniża się

foto202825 6 Kelp  Listownica cukrowa

arterialne ciśnienie. Jego niedobór powoduje ociężałość, senność i apatię.

Antysklerotyczne działanie listownicy tłumaczy się wysoką zawartością jodu oraz antagonistycznego w stosunku do cholesterolu beta-sitosterolu, który wspomaga rozpuszczanie złogów cholesterolowych, osadzających się na ściankach żył. Ponadto biologicznie aktywne składniki glonu aktywizują pracę systemów enzymatycznych w organizmie człowieka.

W listownicy występują również substancje hormonopodobne, działające dobroczynnie na pamięć. Listownica zapobiega wzrostowi krzepliwości krwi i powstawaniu zakrzepów. Dzięki jej stosowaniu udaje się obniżyć poziom wskaźników prozakrzepowych o 10 do 13%. W obniżenia tego poziomu niemałą rolę odgrywają witaminy B6, BI 2, C oraz kwas nikotynowy.

Jod listownicy wpływa regulująco na cykl menstruacyjny, pracę jajników i gruczołu tarczowego (tarczycy), łagodzi dolegliwości związane ze zbliżającą się menopauzą. Eksperymentalnie dowiedziono, że stosowaniu brunatnego glonu towarzyszy redukcja nadczynności tarczycy.

Polisacharydy obecne w listownicy posiadają właściwości hydrofilne oraz zdolności absorpcyjne. Wchłaniają różne endo- i egzogenne toksyny, trafiające do jelit, działając kojąco na związane z tym dolegliwości podobnie jak w przypadku fizjologicznego oddziaływania warzyw i owoców na pracę jelit.

Zwrócono uwagę na dobroczynne działanie listownicy w stanach chorobowych światłoczułych komórek oka (poprawa ostrości widzenia, poszerzenie pola widzenia i częściowe przywrócenie zdolności odróżniania kolorów).

To nie wszystko. Badania eksperymentalne dowiodły, że listownica wpływa na obniżenie zdolności organizmu do wchłaniania i gromadzenia promieniotwórczych radionuklidów strontu i cezu.

Lucerna jest uzupełnieniem odtruwającego działania produktu wspomagając proces normalizacji gospodarki hormonalnej i obniżając poziom cholesterolu. Listownica wpływa na zmniejszenie zawartości cholesterolu w osoczu.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety

Skład: algi, listownica, lucerna siewna, substancje pomocnicze.

Opakowanie: 100 tabletek

Ciąża nieplanowana

Dziewczyna, która zaszła w ciążę i nie może bądź nie chce wychowywać dziecka musi podjąć bardzo odpowiedzialną i ważną decyzję, a wybór nigdy nie jest łatwy.

Zatrzymaj dziecko przy sobie
Mimo wszystkich powodów, które są „na nie” możesz spróbować wychować dziecko z pomocą chłopaka, rodziny, przyjaciół czy organizacji dla młodych mam.

Aborcja
W Polsce aborcja jest dozwolona jedynie w kilku przypadkach.
Czytaj dalej o aborcji

Adopcja
Możesz oddać dziecko do adopcji w przeciągu 43 dni lub 6 tygodni. Jeśli zechcesz oddać dziecko do adopcji powinnaś zgłosić się do ośrodka adopcyjnego, który pomoże Ci dopełnić wszelkich formalności. Po urodzeniu musisz zrzec się praw

foto202824 4 Ciąża nieplanowana

rodzicielskich, a jeśli jesteś nieletnia Twój wybór będą musieli potwierdzić rodzice albo opiekunowie. Wówczas dziecko przez pierwszych sześć tygodni przebywa w placówce opiekuńczej, a jeśli w tym czasie zmienisz zdanie dziecko może do Ciebie wrócić. Jeśli jednak przez sześć tygodni nie zmienisz zdania i nadal będzie chciała oddać dziecko do adopcji wtedy sąd rodzinny może podjąć decyzję o powierzeniu dziecka nowej rodzinie. Możesz też skorzystać z tzw „adopcji ze wskazaniem” – to możliwość oddania dziecka wybranej parze. Tu też działa zasada sześciu tygodni – oświadczenie o zrzeczeniu się praw do ich dziecka na rzecz konkretnej rodziny czy rodzica można złożyć dopiero po 6 tygodniach od przyjścia dziecka na świat. Możesz też oddać dziecko do adopcji anonimowo nawet jeśli jesteś niepełnoletnia – po porodzie musisz zrzec się praw rodzicielskich w szpitalu i poinformować iż prosisz, by nie informowano rodziców/opiekunów o ciąży. Oczywiście o ile udało Ci się wcześniej przez dziewięć miesięcy ukrywać ciążę.

Rodzina zastępcza
Dziecko może trafić do rodziny zastępczej. To niespokrewniona lub spokrewniona rodzina, która będzie opiekować się dzieckiem, ale w przeciwieństwie do adopcji z wykluczeniem więzi rodzinno-prawnej, tj: rodzice zastępczy nie maja pełni władzy rodzicielskiej, a dzieci nie mają ani ich nazwiska ani np. możliwości dziedziczenia po nich. Rodzice zastępczy podczas sprawowania opieki nad dziećmi podlegają nadzorowi ze strony ośrodków adopcyjno – opiekuńczych lub ośrodków pomocy społecznej. Pierwszeństwo w utworzeniu rodziny zastępczej dla dziecka mają jego krewni lub osoby wskazane przez młodą mamę, rodziców. Rodzina zastępcza otrzymuje od państwa pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze
Dziecko może też chować się w rodzinnymi pogotowiu opiekuńczym. Jest to niespokrewniona rodzina zastępcza, która przyjmuje do siebie dziecko na rok, po upływie tego czasu sąd może przedłużyć pobyt dziecka maksymalnie o 3 miesiące. W tym czasie powinna wyjaśnić

foto202818 8 Ciąża nieplanowana

się sytuacja prawna dziecka. Osoby, które prowadzą pogotowia rodzinne otrzymują od państwa pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Dom Małego Dziecka
Możesz też oddać dziecko do domu małego dziecka. Jest to ośrodek opiekuńczy przeznaczony dla dzieci do trzeciego roku życia. Wówczas będziesz mogła odwiedzać dziecko, ale musisz się liczyć z tym, że pracownicy domu dziecka będą starać się znaleźć mu nową rodzinę.

Okno życia
Jest to specjalnie przygotowane okna gdzie możesz anonimowo zostawić nowonarodzone dziecko. Okna są specjalnie zbudowane, otwierane na zewnątrz , wyposażone w ogrzewanie i alarm, który poinformuje pracowników, iż dziecko trafiło do „Okna”. „Okna życia” znaleźć można w wielu miejscowościach przy domach dziecka, szpitalach czy Zgromadzeniach Sióstr Zakonnych. Stamtąd dziecko trafia do szpitala, a później do pogotowia rodzinnego i szukana jest dla niego adopcja.

Kalendarz menstruacyjny – jak samodzielnie określić dzień owulacji

Przemiany zachodzące w przyrodzie mają zazwyczaj charakter cykliczny, dlatego wiele z nich można dość precyzyjnie określić lub przewidzieć. Organizm ludzki także podlega swoistej cykliczności, która obejmuje podstawowe funkcje życiowe, takie jak częstotliwość skurczów mięśnia sercowego lub wdechów. Największą jednak cykliczność można zaobserwować w kobiecym organizmie, którego funkcjonowanie w dużej mierze zależy od regularnych zmian hormonalnych. Na podstawie bardzo prostych, prowadzonych systematycznie obserwacji można z dużą precyzją ocenić dzień owulacji. Poniżej prezentujemy w jaki sposób należy prowadzić kalendarzyk menstruacyjny, który można zaliczyć do naturalnych sposobów planowania rodziny.
W odróżnieniu od mężczyzn, u których wytwarzanie plemników (spermatogeneza) zachodzi przez całe życie, kobiety

foto202823 6 Kalendarz menstruacyjny – jak samodzielnie określić dzień owulacji

rodzą się z kompletem komórek jajowych, które są przechowywane w jajnikach. Zdaniem szwedzkich naukowców tzw. rezerwa jajnikowa z jaką rodzą się kobiety nie jest wartości stałą i zależy od wielu czynników. U niektórych kobiet wspomniane zasoby jajnikowe kształtują się na poziomie około 2 milionów, u innych natomiast liczba ta może być na poziomie jedynie 35 tysięcy.
Pierwsza owulacja następuje zazwyczaj między 10 a 14 rokiem życia, w tym czasie u większości kobiet ilość komórek jajowych potencjalnie gotowych do zapłodnienia powinna kształtować się na poziomie 300 tysięcy, ale z każdym rokiem wartość ta będzie się zmniejszała. Z wiekiem spada także znacząco prawdopodobieństwo zapłodnienia. Badania wskazują, że kobieta w przedziale wiekowym 25-30 lat uprawiająca seks bez zabezpieczenia w trakcie owulacji ma 30% szansę na zajście w ciążę, ale w przedziale wiekowym 31-35 prawdopodobieństwo to spada do 20%, a po 37. roku życia do 15%.
Podczas owulacji z jajnika uwalniana jest przynajmniej jedna komórka jajowa, która trafia do jajowodu, a następnie za pomocą delikatnych ruchów falistych do macicy, gdzie w przypadku zapłodnienia dochodzi do rozwoju zarodka.
Ponieważ w wyniku badań potwierdzono cykliczność występowania owulacji, dlatego stosunkowo łatwo można określić dzień, w którym dochodzi do uwolnienia komórki jajowej.
Poniżej prezentujemy sposób, w jak można z dużym prawdopodobieństwem określić dzień, w którym uprawianie seksu bez zabezpieczeń wiąże się z dużym prawdopodobieństwem zajścia w ciążę.
Na podstawie prostych obliczeń możliwe jest dość precyzyjne określenie dnia wystąpienia owulacji. Przyjmując, że u większości kobiet cykl miesiączkowy trwa 28 dni, wówczas owulacja następuje zwykle w 14 dniu, licząc od pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego.
Oczywiście nie u wszystkich kobiet cykl menstruacyjny trwa tyle samo, ponieważ u niektórych cykl może być dłuższy lub krótszy, a wówczas przedstawiony powyżej sposób wyliczenia dnia owulacji mija się z prawdą.
Dlatego przed stosowaniem kalendarzyka

foto202817 7 Kalendarz menstruacyjny – jak samodzielnie określić dzień owulacji

menstruacyjnego w ramach naturalnej antykoncepcji, warto przeprowadzić przynajmniej 3-4 miesięczną obserwację, która pozwoli określić długość cyklu. Im dłużej prowadzone będą obserwacje, tym bardziej dokładny będzie wynik.
Jeśli w wyniku obserwacji okaże się, że cykl menstruacyjny jest dłuższy lub krótszy niż 28 dni, wówczas zachodzi duże prawdopodobieństwo, że dzień jajeczkowania następuje najprawdopodobniej 14 dni przed końcem cyklu. Dla przykładu, jeśli cykl trwa 37 dni, wówczas istnieje duża szansa, że owulacja zachodzi 23 dnia cyklu, a jeśli kobieta ma cykl 22 dniowy, wówczas jajeczkowanie przypadnie na ósmy dzień cyklu.
Przedstawiony powyżej schemat wyliczania dnia owulacji można znaleźć w większości podręczników, poradników oraz encyklopedii, ale opublikowane w 2000 rok badania podważają tę metodę. Według naukowców owulacja może nastąpić nawet w siódmym lub dwudziestym piątym dniu cyklu. Ponadto uważa się, że okres wysokiego prawdopodobieństwa zajścia w ciąże nie przypada jedynie na dzień owulacji, ale obejmuje także trzy dni przed owulacją oraz najwyżej dwa dni po niej. Skłonienie się ku takiej tezie związane jest ze zdolnością plemników do przetrwania w środowisku śluzu znajdującego się w szyjce macicy (72 godzin) a komórka jajowa może zostać zapłodniona w ciągu zaledwie 24 godzin. Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest wobec tego największe , jeśli współżycie rozpocznie się dwa dni przed przewidywaną owulacją (w przypadku, gdyby do owulacji doszło wcześniej) i powinno być kontynuowane przez kolejne cztery dni (gdyby owulacja z jakichś powodów się opóźniła).
Jeśli zależy nam na zapłodnieniu należy wystrzegać się codziennych stosunków płciowych, ponieważ zbyt częste

foto202819 8 Kalendarz menstruacyjny – jak samodzielnie określić dzień owulacji

ejakulacje mogą na tyle zmniejszyć ilość plemników znajdujących się w spermie, że zapłodnienie okaże się niemożliwe.
Należy zdawać sobie sprawę z tego, że określenie dnia owulacji może być znacznie trudniejsze, a nawet niemożliwe u kobiet, u których miesiączkowanie ma przebieg nieregularny. W takich przypadkach stosunki płciowe 2-3 razy w tygodniu powinny zwiększyć prawdopodobieństwo zapłodnienia.

Ciekawostka

W Internecie można znaleźć kilka aplikacji przeznaczonych dla telefonów z systemem android, które po zainstalowaniu pozwalają na prowadzenie kalendarzyka menstruacyjnego.
Korzystając z takich aplikacji można w łatwy sposób odnotować plamienia miesiączkowe, przebieg miesiączki oraz dzień owulacji. Po spersonalizowaniu oprogramowania użytkowniczka będzie informowana o wystąpieniu okresu oraz owulacji na trzy dni przed ich wystąpieniem.

Tabletki antykoncepcyjne Microgynon

Microgynon to jednofazowy, dwuskładnikowy preparat zawierający etynyloestradiol i lewonorgestrel.
Pigułki dostępne są w opakowaniach oznaczonych Microgynon 21 i Microgynon 30. Różnice w nomenklaturze nie oznaczają różnic jakościowych. W zależności od kraju dystrybucji przyjęto oznaczenie wskazujące na ilość dni cyklu przyjmowania tabletek (Microgynon 21) lub zawartości substancji aktywnej, czyli etynyloestradiolu (30 mcg).

Dlaczego warto przyjmować tabletki antykoncepcyjne Microgynon?

Stosowanie dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych zawierających syntetyczne hormony estrogen i progesteron jest jedną z najlepszych form zabezpieczenia przed niechcianą ciążą. Badania naukowe dowodzą, że przy stosowaniu się do wszystkich zaleceń producenta, skuteczność tabletek antykoncepcyjnych Microgynon sięga 99,7% a przy standardowym stosowaniu 92%. Są to bezwątpienia argumenty

foto202822 6 Tabletki antykoncepcyjne Microgynon

przemawiające za tym, by uznać pigułki antykoncepcyjne jako niezawodną formę antykoncepcji. W opublikowanych w 2011 roku badaniach wykazano ponadto, że tabletki antykoncepcyjne nie zaburzają płodności oraz zmniejszają ryzyko zachorowania na raka jajników. Ponadto warto nadmienić, że u kobiet przyjmujących hormonalne tabletki antykoncepcyjne w mniejszym stopniu odczuwają bóle miesiączkowe oraz zespół napięcia przedmiesiączkowego.

Jak działają tabletki antykoncepcyjne Microgynon?

Pigułki antykoncepcyjne Microgynon zawierają dwa aktywne składniki będące syntetycznym odpowiednikiem żeńskich hormonów płciowych. Etynyloestradiol jest ekwiwalentem estrogenów, które w trakcie przyjmowania doustnych tabletek antykoncepcyjnych przestają być wytwarzane. Estrogeny stymulują rozrost błony śluzowej macicy i przygotowują ją do implantacji zarodka. Drugim aktywnym składnikiem pigułki Microgynon jest lewonorgestrel, który funkcjonalnie wykazuje cechy i działanie podobne do progesteronu jest jednak znacznie bardziej wybiórczy. Lewonorgestrel poprzez wpływ na endometrium stwarza barierę dla plemników wędrujących w drogach rodnych, blokuje implantację balstocysty oraz wpływa na gęstość śluzu szyjkowego.
Warto nadmienić, że kluczem do skutecznej kuracji hormonalnej jest systematyczność w przyjmowaniu tabletek. Pigułki najlepiej przyjmować o tej samej porze dnia, by zapobiec dobowym wahaniom poziomu hormonów. Ponadto należy zdawać sobie sprawę, że skuteczność tabletek antykoncepcyjnych mogą osłabiać przyjmowane leki oraz niektóre choroby.

Kto może kupić tabletki antykoncepcyjne Microgynon przez Internet?

Pigułki antykoncepcyjne Microgynon przeznaczone są dla kobiet, które ukończyły 18 rok życia oraz nie wykazują przeciwwskazań do przyjmowania Microgynonu. Przed kupnem należy także rzetelnie wypełnić formularz, który zostanie poddany weryfikacji przez naszego lekarza w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań.
Nasz lekarz może na podstawie przeprowadzonego wywiadu przepisać Microgynon tylko tym pacjentkom, które przyjmują lub przyjmowały produkt w przeszłości oraz na podstawie przedstawionych zaleceń lekarskich. Dane zamieszczone w formularzu konsultacyjnym są całkowicie bezpieczne i podlegają ochronie zgodnie z ustawą, dlatego prosimy nie ukrywać istotnych szczegółów, które mogłyby mieć wpływ na stan zdrowia.

Kto nie powinien stosować tabletek antykoncepcyjnych Microgynon?

Tabletek hormonalnych Microgynon nie powinny przyjmować kobiety:

 • u których

  foto202816 7 Tabletki antykoncepcyjne Microgynon

  podejrzewa się lub wykryto ciążę

 • karmiące piersią
 • cierpiące na choroby związane z krzepliwością krwi
 • z arytmią lub inną wadą serca
 • powyżej 50 roku życia
 • u których pojawiają się bóle migrenowe trwające dłużej niż 72h
 • palące więcej niż 40 papierosów dziennie

Ponadto nie należy przyjmować leku w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy czym prędzej zaniechać przyjmowania tabletek i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak należy zażywać tabletki Microgynon?

Tabletki Microgynon 30 lub Microgynon 21 są jednofazowymi tabletkami antykoncepcyjnymi, a więc każda tabletka zawiera taką samą dawkę hormonów, dlatego tak ważne jest ich regularne przyjmowanie. Producent tabletek zaleca przyjmowanie Microgynonu przez 21 dni, a następnie konieczne jest zastosowanie siedmiodniowej przerwy w dawkowaniu. W tym czasie mogą się pojawić objawy podobne do normalnego krwawienia miesiączkowego, ale nie należy się tym przejmować, ponieważ jest to normalna reakcja, która ma na celu oczyszczenie organizmu z nadmiaru hormonów.

Ponieważ tabletki są sprzedawane w blistrach z zaznaczonymi dniami tygodnia nie powinnaś mieć najmniejszego problemu z zachowaniem porządku i kolejności w przyjmowaniu tabletek. Jeśli zdarzy Ci się zapomnieć lub pominąć jedna tabletkę powinnaś czym prędzej ją zażyć. Pominięcie jednej pigułki nie powinno mieć wpływu na spadek poziomu antykoncepcji. W przypadku pominiętych dwóch tabletek musisz mieć świadomość, że poziom ochrony uległ zmniejszeniu i przez kolejne 7 dni powinniście stosować z partenrem dodatkowe środki antykoncepcyjne np. prezerwatywy.

Czy pigułki Microgynon wywołują efekty uboczne?

Hormonalne tabletki antykoncepcyjne nie pozostają obojętne dla organizmu i u niektórych pacjentek mogą się pojawić skutki uboczne w związku z

foto202818 7 Tabletki antykoncepcyjne Microgynon

prowadzoną terapią. Jeśli zauważyłaś u siebie wahania wagi ciała, nudności, wymioty, migrenę, tkliwość piersi lub inne nasilające się objawy, to może to oznaczać, że Microgynon nie jest tolerowany przez Twój organizm i powinnaś skonsultować z lekarzem lub farmaceutą czy dalsze przyjmowanie pigułek jest bezpieczne. Być może zostaną Ci przepisane tabletki o innym składzie, które nie będą powodowały efektów ubocznych.