Meridia - opinie na temat pigułek odchudzających sibutramina
Zdrowie i Ty

Meridia – opinie na temat pigułek odchudzających sibutramina

Sibutramina (Meridia) jest organicznym związkiem chemicznym, który jest stosowany jako lek anorectic, tj. Hamuje apetyt na otyłość. Działa poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego norepinefryny, serotoniny, dopaminy. Zwiększa uczucie sytości po posiłku, a także zwiększa wydatek energetyczny, prawdopodobnie wpływając na wzrost termogenezy. Prowadzi to do Weight Loss do 25 kg na miesiąc.

Jak działa sibutramina (Meridia)?

Efektem działania leku jest działanie metabolitów. Sibutramina i jej metabolity nie wykazują działania quolinolitycznego ani przeciwhistaminowego i charakteryzują się niskim powinowactwem do receptorów serotoninowych, adrenergicznych, dopaminowych, benzodiazepinowych i glutaminowych. Jednak nie ma działania hamującego na MAO. Przy podawaniu doustnym wchłania się bardzo szybko,

z jednoczesnym spożyciem posiłku, a wchłanianie jest spowolnione. Z zastrzeżeniem efektu pierwszego przejścia przez wątrobę, jest metabolizowany w obecności izoenzymu cytochromu P-450 (3A4) do farmakologicznie czynnych metabolitów (demetylowanych pochodnych M-1 i M-2), które są inaktywowane przez hydroksylację i koniugację do nieaktywnych M-5 i M-6. Czas, po którym sibutramina osiąga maksymalne stężenie we krwi (tmax) wynosi 1,2 h, tmax aktywnych metabolitów wynosi 3 godziny.
Sibutramina wiąże 97% z białkami surowicy, M-1 i M-2 94% z metabolitami.
W ciągu 4 dni po zażyciu leku dochodzi do stacjonarnych stężeń metabolitów i są 2 razy wyższe niż w przypadku pojedynczej dawki. Lek wydalany jest z organizmu z moczem w postaci nieaktywnych metabolitów.
Lek przyjmuje się po konsultacji z lekarzem, jego stosowanie bez tego może prowadzić do poważnych powikłań, nawet tych zagrażających życiu i zdrowiu.

Historia i dostępność Meridii na rynku

Meridia, dostępna w postaci chlorowodoru sybutraminy, została wprowadzona w 1997 r., Usuwając z rynku starsze leki o podobnych skutkach, które miały wiele negatywnych skutków.

21. 01. W 2010 r. Zalecono zawieszenie wprowadzania do obrotu leków zawierających sibutraminę. Było to związane z badaniami SCOUT, które wykazały, że zażywanie tych leków zwiększa ryzyko zawału mięśnia sercowego, udaru, zatrzymania krążenia lub śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów w wieku powyżej 54 lat, którzy są obciążeni chorobami układu krążenia, cukrzycą typu 2. Wzrost ryzyka wynikał głównie z częstości zawału lub udaru, które nie prowadziły do śmierci. Zalecono również, aby osoby przyjmujące sybutraminę skonsultowały się z lekarzem.

You may also like...