Ciąża nieplanowana
Zdrowie i Ty

Ciąża nieplanowana

Dziewczyna, która zaszła w ciążę i nie może bądź nie chce wychowywać dziecka musi podjąć bardzo odpowiedzialną i ważną decyzję, a wybór nigdy nie jest łatwy.

Zatrzymaj dziecko przy sobie
Mimo wszystkich powodów, które są „na nie” możesz spróbować wychować dziecko z pomocą chłopaka, rodziny, przyjaciół czy organizacji dla młodych mam.

Aborcja
W Polsce aborcja jest dozwolona jedynie w kilku przypadkach.
Czytaj dalej o aborcji

Adopcja
Możesz oddać dziecko do adopcji w przeciągu 43 dni lub 6 tygodni. Jeśli zechcesz oddać dziecko do adopcji powinnaś zgłosić się do ośrodka adopcyjnego, który pomoże Ci dopełnić wszelkich formalności. Po urodzeniu musisz zrzec się praw

rodzicielskich, a jeśli jesteś nieletnia Twój wybór będą musieli potwierdzić rodzice albo opiekunowie. Wówczas dziecko przez pierwszych sześć tygodni przebywa w placówce opiekuńczej, a jeśli w tym czasie zmienisz zdanie dziecko może do Ciebie wrócić. Jeśli jednak przez sześć tygodni nie zmienisz zdania i nadal będzie chciała oddać dziecko do adopcji wtedy sąd rodzinny może podjąć decyzję o powierzeniu dziecka nowej rodzinie. Możesz też skorzystać z tzw „adopcji ze wskazaniem” – to możliwość oddania dziecka wybranej parze. Tu też działa zasada sześciu tygodni – oświadczenie o zrzeczeniu się praw do ich dziecka na rzecz konkretnej rodziny czy rodzica można złożyć dopiero po 6 tygodniach od przyjścia dziecka na świat. Możesz też oddać dziecko do adopcji anonimowo nawet jeśli jesteś niepełnoletnia – po porodzie musisz zrzec się praw rodzicielskich w szpitalu i poinformować iż prosisz, by nie informowano rodziców/opiekunów o ciąży. Oczywiście o ile udało Ci się wcześniej przez dziewięć miesięcy ukrywać ciążę.

Rodzina zastępcza
Dziecko może trafić do rodziny zastępczej. To niespokrewniona lub spokrewniona rodzina, która będzie opiekować się dzieckiem, ale w przeciwieństwie do adopcji z wykluczeniem więzi rodzinno-prawnej, tj: rodzice zastępczy nie maja pełni władzy rodzicielskiej, a dzieci nie mają ani ich nazwiska ani np. możliwości dziedziczenia po nich. Rodzice zastępczy podczas sprawowania opieki nad dziećmi podlegają nadzorowi ze strony ośrodków adopcyjno – opiekuńczych lub ośrodków pomocy społecznej. Pierwszeństwo w utworzeniu rodziny zastępczej dla dziecka mają jego krewni lub osoby wskazane przez młodą mamę, rodziców. Rodzina zastępcza otrzymuje od państwa pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze
Dziecko może też chować się w rodzinnymi pogotowiu opiekuńczym. Jest to niespokrewniona rodzina zastępcza, która przyjmuje do siebie dziecko na rok, po upływie tego czasu sąd może przedłużyć pobyt dziecka maksymalnie o 3 miesiące. W tym czasie powinna wyjaśnić

się sytuacja prawna dziecka. Osoby, które prowadzą pogotowia rodzinne otrzymują od państwa pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Dom Małego Dziecka
Możesz też oddać dziecko do domu małego dziecka. Jest to ośrodek opiekuńczy przeznaczony dla dzieci do trzeciego roku życia. Wówczas będziesz mogła odwiedzać dziecko, ale musisz się liczyć z tym, że pracownicy domu dziecka będą starać się znaleźć mu nową rodzinę.

Okno życia
Jest to specjalnie przygotowane okna gdzie możesz anonimowo zostawić nowonarodzone dziecko. Okna są specjalnie zbudowane, otwierane na zewnątrz , wyposażone w ogrzewanie i alarm, który poinformuje pracowników, iż dziecko trafiło do „Okna”. „Okna życia” znaleźć można w wielu miejscowościach przy domach dziecka, szpitalach czy Zgromadzeniach Sióstr Zakonnych. Stamtąd dziecko trafia do szpitala, a później do pogotowia rodzinnego i szukana jest dla niego adopcja.

You may also like...